i2connect szószedet

Ellenőrizze a szavak vagy kifejezések konkrét jelentését a szószedetünkben. Ahogy navigál a webhelyen, a szószedeti kifejezések pontozott aláhúzással jelennek meg. Ha egeret húz az egérrel, kiderül a jelentés.

AAS Mezőgazdasági Tanácsadó Szolgálat
MINT Advisory Services adatbázis
Vatikánvárosi Állam Ügynök, aki segíti az ügyfeleket a döntéshozatalban, például az ügyfelek releváns tudáshoz és szereplőkhez való kapcsolódásával, és megkönnyíti a döntéshozatali folyamatot. Az i2connect projekt olyan ügynökökre összpontosít, akik segítik az ügyfeleket az innovációs folyamatokban
AFKIS Mezőgazdasági és erdészeti ismeretek és innovációs rendszer
SZEM A FAIRshare és az i2connect közös műhelymunka sikeresen lezajlott online
Hozzáállás Gondolkodásmód, sajátos viselkedésben fejeződik ki. Például, az interaktív innovációs folyamatok támogatása nyitott hozzáállást és minden érintett szereplő hozzájárulásának megbecsülését igényli
HOGY Konzorciumi megállapodás
Kommunikációs tréner Olyan személy, aki elsajátította a vitát elősegítő készségeket, hasznos visszajelzést adni másoknak, és a képzési tartalom vonzó módon történő bemutatása (Beebe, S. A., 2007)
Zsaru Gyakorlati közösségek
DMP Adatkezelési terv
DL Szállítható vezető
EUFRAS Európai Mezőgazdasági és Vidéki Tanácsadói Fórum
FA Pénzügyi tanácsadó
Segítő Valaki, aki segít egy személynek vagy szervezetnek, hogy könnyebben tegyen valamit, vagy megtalálja a saját válaszát egy problémára, a dolgok megbeszélésével és a cselekvési módok javaslatával
BECSÜLETES Megtalálható, hozzáférhető, átjárható és újra felhasználható
FBO Gazdálkodó szervezet
GA Közgyűlés
GDPR Általános adatvédelmi rendelet
GFRAS Globális fórum a vidéki tanácsadási szolgáltatásokért
Interaktív innovációs folyamat A folyamat, amelyben a kiegészítő ismeretekkel rendelkező szereplők (gyakorlati, vállalkozói, tudományos) közösen dolgozzanak ki megoldásokat a konkrét kihívásokra, készítsék fel őket a gyakorlatba való átültetésre és az eredmények szélesebb közönség számára történő terjesztésére
IP Innovációs Platform
KPI -k: Főbb teljesítménymutatók
MB Igazgatóság
Hálózat Összefüggő szereplők rendszere. Az i2connect projekt olyan szereplők hálózataira összpontosít, akiknek szükségük van egymás közreműködésére, hogy új gyakorlatokat dolgozzanak ki a konkrét kihívások kezelésére.
Operatív csoportok (ÉS) Operatív csoportok (ÉS)
ORDP Nyissa meg a Kutatási Adat Pilotot
Peer to peer tanulás Tanulás hasonló szakmát gyakorló személyek között
PMB Projektmenedzsment
PO A REA projektfelelőse
PC Projektkoordinátor
DÉLUTÁN Projekt menedzser
REA Kutatási Végrehajtó Ügynökség
RAS Vidéki tanácsadó szolgáltatások
SCAR AKIS
Agrárkutatási Szabványügyi Bizottság, Mezőgazdasági ismeretek és innovációs rendszerek
TL -k Feladatvezetők
Kiképzés
Az adott munkához vagy tevékenységhez szükséges készségek és ismeretek elsajátításának vagy tanításának tevékenysége
Oktatók képzése koncepció Tanfolyam vagy műhely oktatók számára. Az oktatók képzése ugyanaz, mint a Train the Trainers
áfa Áfa
WP Munkaterv
WP -k Munkacsomagok
WPL -ek Munkacsomag vezetők