i2connect Woordenlijst

Controleer de specifieke betekenis van woorden of termen in onze woordenlijst. Terwijl u door de site navigeert, woordenlijsttermen worden weergegeven met een gestippelde onderstreping. Als je hier met je muis over beweegt, wordt de betekenis onthuld.

AAS Landbouwadviesdienst
NET ZO Advisory Services-database
Adviseur Agent die klanten helpt bij het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld door klanten te koppelen aan relevante kennis en actoren, en het besluitvormingsproces te vergemakkelijken. Het i2connect-project richt zich op agenten die klanten helpen bij innovatieprocessen
AFKIS Kennis- en innovatiesysteem voor land- en bosbouw
OOG FAIRshare en i2connect Joint Workshop succesvol online gehouden
Houding Manier van denken, uitgedrukt in specifiek gedrag. Bijvoorbeeld, het ondersteunen van interactieve innovatieprocessen vraagt ​​om een ​​houding van openheid en waardering voor de inbreng van alle betrokken actoren
CA Consortiumovereenkomst
Communicatietrainer Een persoon die de vaardigheden van het faciliteren van discussies onder de knie heeft, nuttige feedback geven aan anderen, en het op een boeiende manier presenteren van trainingsinhoud (Beebe, S. A., 2007)
CoP Praktijkgemeenschappen
DMP Gegevensbeheerplan
DL Leverbare leider
EUFRAS Europees forum voor landbouw- en plattelandsadviesdiensten
FA Financieel adviseur
Begeleider Iemand die een persoon of organisatie helpt iets gemakkelijker te doen of zelf een antwoord te vinden op een probleem, door dingen te bespreken en manieren voor te stellen om dingen te doen
KERMIS Vindbaar, beschikbaar, interoperabel en herbruikbaar
FBO Boerenorganisatie
GA Algemene vergadering
AVG Algemene verordening gegevensbescherming
GFRAS Wereldwijd forum voor landelijke adviesdiensten
Interactief innovatieproces Proces waarin actoren met complementaire kennis (praktisch, ondernemend, wetenschappelijk) samen werken aan oplossingen voor specifieke uitdagingen, maak ze klaar om in praktijk te brengen en de resultaten te verspreiden onder een breder publiek
IK P Innovatieplatform
KPI's: Kritieke Prestatie Indicatoren
MB Raad van bestuur
Netwerk Een systeem van onderling verbonden actoren. Het i2connect-project richt zich op netwerken van actoren die de bijdragen van elkaar nodig hebben om nieuwe praktijken te ontwikkelen om te reageren op specifieke uitdagingen
Operationele groepen (EN) Operationele groepen (EN)
ORDP Pilot met open onderzoeksgegevens
Peer-to-peer leren Leren tussen personen die een soortgelijk beroep uitoefenen
PMB Project Management Board
NA Projectmedewerker bij REA
pc Project coördinator
Een nieuw systeem dat nauwelijks wordt gebruikt in Catalonië is beoordeeld Projectleider
REA Uitvoerend Agentschap onderzoek
RAS Landelijke adviesdiensten
LITTEKEN AKIS
Standaardcommissie voor landbouwonderzoek, Agrarische kennis- en innovatiesystemen
TL's Taakleiders
Opleiding
De activiteit van het leren of onderwijzen van de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor een bepaalde baan of activiteit
Training van trainers concept Cursus of workshop voor trainers. Training van trainers is hetzelfde als Train the Trainers
VAT Belasting toegevoegde waarde
WP Werkplan
WP's Werkpakketten
WPL's Werkpakketleiders