i2connect proefprojecten

i2connect ondersteunt 13 proefprojecten. Dit zijn korte projecten, het bieden van de mogelijkheid aan de deelnemers van het i2connect trainingsprogramma om hun training in de praktijk te brengen. Deze pilots demonstreren benaderingen ter ondersteuning van interactieve innovatie onder specifieke lokale omstandigheden.

Geïnteresseerd in het opzetten van een eigen pilootproject?

Deelnemers aan het i2connect trainingsprogramma kunnen zich aanmelden voor een pilotproject, om een ​​interactieve innovatieactiviteit mogelijk te maken. Welke activiteit is geheel aan de facilitator, maar kan alles omvatten, variërend van interactieve demonstratie, inspiratie sessie, werkplaats, of iets anders. De keuze is aan jou!

I2connect biedt een budget van max EUR 5542 voor de stagiair die de rol van begeleider op zich neemt. Dit budget dekt zowel de personeelskosten als de overige kosten (bijv. reiskosten) en moet naar behoren worden gemotiveerd. In totaal 13 piloten worden geselecteerd en ondersteund.

Om in aanmerking te komen als piloot, moet aan de volgende criteria worden voldaan:

  • Bij de pilot zijn meerdere belanghebbenden betrokken.
  • De pilot richt zich op duurzame innovatie.
  • De pilot is bedoeld om een ​​bepaalde uitdaging op te lossen.
  • de stagiair, solliciteren voor de piloot, neemt de rol van facilitator op zich.
  • De pilotcase kan deel uitmaken van een groter project, maar de financiering wordt gebruikt om een ​​co-creatie-aspect ervan te ondersteunen.

Om een ​​proefproject aan te vragen, vult u het aanvraagformulier in en stuurt u het naar charlotte.lybaert@ilvo.vlaanderen.be.

Proefprojecten Aanvraagsjabloon

Overzicht goedgekeurde proefprojecten:

De volgende projecten werden door de jury van i2connect goedgekeurd als pilootproject:

1. Integratie van interactieve innovatiebenaderingen in het ADOPTAE-project
Contactpersoon: marie.boitelet@occitanie.chambagri.fr; celine.vachon@na.chambagri.fr
Proefproject CHAMBRE AGRI OCC

2. Competenties van adviseurs in Baskenland vergroten om boeren te betrekken bij en te ondersteunen bij interactieve innovatieprocessen
Contact: jlaza@abere.eus
Proefproject ABERE
Outcomes of the Proefproject ABERE

3. Het gebruik van een database met adviesdiensten om de interactieve innovatiecompetenties van adviseurs te evalueren
Contact: yaite.cuesta.arenas@zlto.nl
Pilotproject AS Database
Outcomes of the Pilotproject AS Database

4. Co-creatie activiteiten voor de implementatie van het trainings- en demonstratiecentrum ‘Lielozoli’
Contact: dace.langisa@llkc.lv
Proefproject Lielozoli

5. Faciliteren van een Makeathon evenement
Contact: aiva.saulite@llkc.lv
Proefproject Meikatons
Outcomes of the Pilot Project Meikatons

6. Bevordering van ondernemerschap door jongeren in plattelandsgebieden
Contact: elina.ozola@llkc.lv
Pilotproject Laat het platteland zijn
Outcomes of the Pilotproject Laat het platteland zijn

7. Pilot gespreksgroepen voor netwerk demonstratieboerderijen
Contact: banyaitibor@gazdakontroll.hu, ver.andras@sze.hu
Proefproject in Hongarije GazdaKontroll
Outcomes of the Proefproject in Hongarije GazdaKontroll

8. Co-creatie tussen boer en burger in project ‘Jardin des Possibles’
Contact: fermeenville@earthfocus.org
Pilotproject Stadslandbouw

9. Lancering van het European Food Ambassador Network
Contact: Lisa.vandenbossche@ilvo.vlaanderen.be; Rani.vangompel@ilvo.vlaanderen.be
Pilotproject Voedselambassadeursnetwerk
Outcomes of the Pilotproject Voedselambassadeursnetwerk

10. Reinforcing the utilization of potatoes within agricultural technical pathways as a means of agro-ecological diversification through the establishment of a local potato chip processing facility
Contact: julie.costes@aude.chambagri.fr; nicolas.giraud@aude.chambagri.fr
Pilot project Reinforcing the utilization of potatoes

11. Facilitating AKISactors interaction in Greece
Contact: elenazarokosta@aua.gr
Pilot project Facilitating AKIS actors interaction

12. Strengthening the network of the PanHellenic Association of Certified Farmers’ Advisors (PACFA)
Contact: athinakoutsouki@gmail.com
Pilot project PACFA

13. AgriVision: Advancing CAP Networks Training for More Efficient Innovation Projects and Improved Farmer Involvement and Participation
Contact: konstantin.mihhejev@metk.agri.ee
Pilot project AgriVision