Bestuur

Het project wordt gecoördineerd door de Franse Kamers van Landbouw (CDA Frankrijk) met de steun van de raad van bestuur, samengesteld uit de verschillende werkpakketleiders (OH OH, TEAGASC, AGRIDEA, ZLTO en EUFRAS) en de financieel adviseur van het project (CIRCA).

Internationale adviesraad

De i2connect Management Board is geselecteerd, in februari 2021, de leden van de International Advisory Board (IAB) als experts in het ondersteunen van innovatie in de landbouw. Hun rol is om het consortium te ondersteunen met verschillende adviezen en perspectieven, naar “zie het grote plaatje” en ervoor te zorgen dat effectief rekening wordt gehouden met de standpunten van verschillende belanghebbenden. IAB-leden mogen op uitnodiging de vergaderingen van de Algemene Vergadering bijwonen, maar hebben geen stemrecht.

Vergaderingen
3 (van 2021)
Wanneer
Tijdens de AV-vergaderingen
Beslissingen
De coördinator schrijft de notulen van de IAB-vergaderingen en zorgt voor de inzet van de IAB-suggesties
Naam Land
Jan van Esch Nederland
Dr. Monica Gorman Ierland
Mladen Jakopović Kroatië
Robert Lehmann Zwitserland
Hans Mikl Oostenrijk
Dr. Aurélie Toillier Frankrijk

Raad van bestuur

Voorgezeten door de pc, de MB is samengesteld uit de volgende personen (werkpakketleiders):

Rol Naam Organisatie
Project coördinator & Stoel Sylvain Sturel CDA Frankrijk
PC Co-lead Mikaël Naitlho CDA Frankrijk
WP1-leider (1) Andrea Knierim OH OH
WP1-leider (2) Maria Gerster-Bentaya OH OH
WP2-leider (1) Tom Kelly TEAGASC
WP2-leider (2) Jane Kavanagh TEAGASC
WP3-leider (1) Niels Rump AGRIDEA
WP3-leider (2) Gwenaelle Fontaine AGRIDEA
WP4-leider (1) Peter Paree ZLTO
WP4-leider (2) Eelke Wielinga ZLTO
WP5-leider (1) Līga Cimermane EUFRAS
WP5-leider (2) Rui Almeida consulaat
WP6-leider Sylvain Sturel CDA Frankrijk
WP6 Ondersteuning (financiële problemen) Jim Codd CIRCA
WP7-leider Sylvain Sturel CDA Frankrijk