AKIS landenrapporten

Een transversale en prominente dimensie in het volgende GLB (periode 2021-2027) is het doel om kennisuitwisseling te bevorderen, innovatie en digitalisering in landbouw en plattelandsgebieden. Hier, adviesdiensten spelen een belangrijke rol, en de lidstaten zijn opgeroepen om de werking van landbouwkennis- en innovatiesystemen strategisch aan te pakken (OOG) om de actoren in de sector de nodige informatie en ondersteunende diensten te bieden.

Gerelateerd aan deze recente beleidsontwikkelingen is de taak van het i2connect-project om de AKIS-inventaris bij te werken die voor het eerst werd uitgewerkt binnen de PRO AKIS project (www.proakis.eu) in 2015 voor de EU-lidstaten. Deze keer, de inventaris omvat vier nieuwe landen, namelijk Kroatië, Zwitserland, Montenegro en Servië (terwijl UK afhaakte). In aanvulling op, in sommige landen werd de bosbouwsector aangepakt, hoewel niet zo volledig als de landbouwadviesdienst.

De hier gepresenteerde rapporten bieden een uitgebreid overzicht van de AKIS-infrastructuren en van de overheersende land- en bosbouwadviesdiensten op nationaal en - indien van toepassing - op regionaal niveau voor het jaar. 2020. De bedoeling is dat via deze rapporten, essentiële kenmerken van de institutionele en infrastructurele omgeving waarin adviseurs in de groensector opereren, komen naar voren. Deze informatie zal vervolgens dienen als basis voor gerichte interventies ter ondersteuning van verschillende soorten samenwerking tussen AKIS-actoren bij het oplossen van problemen. Uiteindelijk, de rapporten zullen up-to-date informatie verschaffen over beleid en praktijk in de respectievelijke landen.

INDIVIDUELE LANDENVERSLAGEN

OOSTENRIJK

BELGIË

BULGARIJE

KROATIË

CYPRUS

TSJECHIË

DENEMARKEN

ESTLAND

FINLAND

FRANKRIJK

DUITSLAND

GRIEKENLAND

HONGARIJE

IERLAND

ITALIË

LETLAND

LITOUWEN

LUXEMBURG

MALTA

MONTENEGRO

NEDERLAND

POLEN

PORTUGAL

ROEMENIË
(Binnenkort beschikbaar)

SERVIË

SLOWAKIJE

SLOVENIË

SPANJE

ZWEDEN

ZWITSERLAND

Kruisanalyse