Praktijkgevallen

i2connect zal praktijkcases onderzoeken waarin ervaringen met interactieve innovatieondersteuning succesvol zijn geweest en de strategieën identificeren, praktijken, acties, motivaties, en omgeving die deze goede praktijken vormen en ondersteunen. Tijdens het project, de i2connect-website zal een catalogus presenteren van maximaal 300 potentieel interessante praktijkgevallen, waar ongeveer 40 waarvan uitgebreid zal worden beschreven en geanalyseerd om algemene lessen te trekken met betrekking tot innovatieondersteuning.

Titel van de praktijkcase Niveau van de praktijkcase Land waar het praktijkgeval vandaan komt
ARGE Ammosafe Regionaal Oostenrijk
EIP AgroMeatsNature Regionaal België
Krachten bundelen voor optimaal biologisch voer voor gespeende biggen Regionaal België
Slachtdoordacht Regionaal België
Gericht adviesconcept voor zuivelbeheer Lokaal, Regionaal, Nationaal, Internationale Finland
Agrarisch leiderschapstraining in people management Nationaal Finland
Uitwisselen van beste praktijken in discussiegroepen Nationaal, Internationale Finland
AGROSYL: voerautonomie en dierenwelzijn, dankzij hout en bos Lokaal Frankrijk
AGROSYL: Lokaal agro-ecologisch innovatiesysteem om de opkomst en conceptie van innovatieve voederautonomiesystemen te stimuleren Lokaal Frankrijk
AGROSYL – VOEDERKWALITEIT en PRActices Loca Frankrijk
Zomerevenement voor boeren: van innovatieve wijnstokrassen tot wijnproeverijen Lokaal Frankrijk
Cash management als een nieuwe manier om te beslissen Lokaal, Regionaal Frankrijk
Mont-Blanc ligt in Normandië: Laat ondernemend gedrag floreren! Lokaal, Regionaal, Nationaal Frankrijk
“Wijngaard 2.0”: Operationele groep EIP Agri om nieuwe technologieën in de wijngaard te testen Regionaal Frankrijk
AGROSYL: AGROSYL Regionaal Frankrijk
AGROSYL Regionaal Frankrijk
GASCOGN'INNOV: herontwerp van wijnbouwsystemen ter verbetering van de biologische bodemkwaliteit en bodembehoud in het zuidwesten van Frankrijk Regionaal Frankrijk
Onderzoeks- en ontwikkelingsdag voor innovatie van wijnbouw en boomteelt Regionaal Frankrijk
Ronde tafel voor biodiversiteit Landshut Lokaal Duitsland
Organisch sterk! Lokaal, Regionaal Duitsland
Holistische aanpak van de melkkoe-gezondheidszorg voor een efficiënte en duurzame melkproductie Lokaal, Regionaal, Internationale Duitsland
LED-lichttest in winterteelt tomatenkas Regionaal Duitsland
Tierwohl-Check Rind (Doorgaan met-) Ontwikkeling en landelijke beschikbaarstelling van een instrument voor het beoordelen van dierenwelzijn op basis van geselecteerde indicatoren voor melkveebedrijven in Sleeswijk-Holstein Regionaal Duitsland
Weidemanager SH | Weilandbeheerder SH Regionaal Duitsland
Innovatieve voedingsstofscanner Internationale Hongarije
Hongarije's eerste energiehoutplantage met een korte omlooptijd van grijze populier Lokaal Hongarije
Het volgen van Hongaarse grijze runderen met een hoge fokwaarde in pastoraal veebeheer met behulp van IoT-technologie Lokaal, Nationaal, Internationale Hongarije
Slimme insectenval Lokaal, Regionaal, Nationaal, Internationale Hongarije
E-learning systeem in het Hongaarse adviessysteem Nationaal Hongarije
Innovatief advies in de schapenfokkerij Nationaal Hongarije
Toepassing van landbouwtechnologieën bij de implementatie van bebossing Regionaal Hongarije
Toepassing van bosbeheermethoden om gemengd te creëren, selectie bossen Regionaal Hongarije
Herstel van geërodeerde velden in de provincie Somogy Regionaal Hongarije
Contractopfokgroep Co. Leitrim Lokaal, Nationaal Ierland
Ondersteunings- en adviesprogramma voor agrarische duurzaamheid (ASSAP) Nationaal Ierland
Salade Aardappelen ontwikkelen Nationaal Ierland
Demonstratieprogramma voor klein biogas Nationaal Ierland
Duurzame agromilieuregeling in hooglanden (UW) EIP Regionaal Ierland
Gezonde kastanjebomen Lokaal Italië
Regionale concepten voor het verminderen van puntbronvervuiling van water door te focussen op nieuwe methoden voor het vullen en reinigen van sproeiers Lokaal, Regionaal Italië
LICHAAM – Geïntegreerd systeem van fytosanitaire verdediging voor de digitale rapportage Regionaal Italië
Het fytopathologische monitoringsysteem in de wijnbouw, integratie van agrometeorologische ondersteunende functies Regionaal Italië
TRAS.IRRI.MA: Overdracht van gevalideerde technologieën irrigatiebeheer en protocollen om irrigatie te optimaliseren Regionaal Italië
Ontwikkeling van een beslissingsondersteunend systeem voor het beheer van blad- en ooraandoeningen in wintertarwe Nationaal Letland
LVM GEO-platform Nationaal Letland
Het gebruik van een mobiel laboratorium dat omgaat met de invloed van voedingsfactoren op productieverhoging van melkkoeien en productieverbetering Lokaal, Regionaal Litouwen
IKMIS: een systeem van geïntegreerde gewasbescherming, overleg plegen, en training Lokaal, Regionaal, Nationaal, Internationale Litouwen
TITRIS: Toegepast Innovatie Onderzoeks- en Resultateninformatiesysteem Lokaal, Regionaal, Nationaal, Internationale Litouwen
Regulering van het regime van bodemvochtigheid Regionaal, Nationaal Litouwen
Mechanische onkruidbestrijding voor biologische teelt van maïs in drinkwaterwinningen in Luxemburg Lokaal, Regionaal Luxemburg
Slimme vergroeningssystemen voor wijngaarden in Midden-Europa Regionaal Luxemburg
Collaboratieve compostering om de cycli van organische materialen te optimaliseren Regionaal, Nationaal Luxemburg
Samen werken aan de nutriëntenkringloop Kromme Rijn Lokaal, Regionaal Nederland
Kalf tot koe Lokaal, Regionaal, Nationaal Nederland
Sociale interventies om het gezondheidsmanagement op boerderijen te verbeteren Nationaal Nederland
Food Family-programma Regionaal Nederland
Heijhoef Landbouw Regionaal Nederland
KringloopToppers Noord Nederland Regionaal, Nationaal Nederland
Het praktische trainingscentrum voor kleine voedselverwerking Nationaal, Internationale Polen
Het gebruik van alternatief ruwvoer bij het voeren van vee, conservatief strippen van maïs, direct na vanggewas als alternatieve inkomstenbron op een boerderij Regionaal Polen
Gele mais – Gele mais Lokaal Portugal
Maïs voor popcorn Nationaal Portugal
Opuntia ficus indica – Voedingsalternatief voor diervoeder Regionaal Portugal
Pubec – Jonge wijnen uit Stiermarken Nationaal Slovenië
Techniekdag Regionaal, Nationaal Slovenië
Bordspellen voor leren en onderwijs Internationale Zweden
Vastleggen van gedragskenmerken bij melkvee met behulp van het RumiWatch-systeem Lokaal, Regionaal, Nationaal Zwitserland
Strategieën om Yellow nutsedge te beheersen (Cyperus esculentus) Nationaal Zwitserland
PLOEG – Optimalisatie en vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door toepassing van precisielandbouwtechnologieën Regionaal Zwitserland
Star'Aarth, de plaatStar’Terre, het agri-inno-food platform van de regio van het Meer van Genève Regionaal Zwitserland