Hier vindt u materialen van het i2connect-project die we in de loop van het project hebben verzameld en gemaakt.
Verschillende soorten rapporten en projectresultaten die u kunnen helpen meer te weten te komen over de i2connect-projectprocessen en om meer te weten te komen over de resultaten.

“Conceptuele gronden & gemeenschappelijke opvattingen”, UHOH-team. februari 2020.
Leverbaar nr: 1.1
Dit artikel beschrijft de gemeenschappelijke frames, kernbegrippen en technische termen uit de land- en bosbouwextensie, onderzoek naar innovatie en kennissystemen, personeels- en organisatieontwikkeling.
Vind hier het rapport! 
Eerste versie van de AFKIS-inventaris
Leverbaar nr: 1.2
De in deze geactualiseerde inventaris opgestelde landenrapporten geven een uitgebreid overzicht van het landbouwkennis- en innovatiesysteem (OOG) infrastructuur en van de belangrijkste land- en bosbouwadviesdiensten op het gebied van nationale en, waar van toepassing, regionale niveaus.
Eerste versie van de AFKIS-inventaris
Leverbaar nr: 1.2
De in deze geactualiseerde inventaris opgestelde landenrapporten geven een uitgebreid overzicht van het landbouwkennis- en innovatiesysteem (OOG) infrastructuur en van de belangrijkste land- en bosbouwadviesdiensten op het gebied van nationale en, waar van toepassing, regionale niveaus.
Webgebaseerde AKIS-inventaris (Verslag doen van) – Deel II
Eerste overzicht van succesvolle innovatieactiviteiten
Leverbaar nr: 1.5een
Dit document geeft een samenvatting van de eerste ronde van actuele inzichten die zijn verzameld door projectpartners. Deze inzichten weerspiegelen problemen, onderwerpen, lessen en gedachten die relevant zijn voor interactieve innovatietheorie en de dagelijkse ervaring van actoren die innovatieprocessen ondersteunen.
Vind hier het rapport! 
T21
Leverbaar nr: 1.5c
T21 10 T21 1.4 T21. T21, onderwerpen, T21.
Vind hier het rapport! 
Repository van vereiste competenties van een innovatieadviseur
Leverbaar nr: 1.4
Dit document biedt een verzameling van vereiste vaardigheden en competenties voor 'innovatieadviseurs', evenals factoren die een stimulerende organisatorische omgeving vormen. Het resultaat is een output van een uitgebreid literatuuronderzoek en interviews met experts.

 

Vind hier het rapport! 
T21
Leverbaar nr: 1.5b
T21 10 T21 1.4 T21. T21 37 T21 2020. T21 10 T21 56 T21.
Vind hier het rapport! 
“Eerste rapport over de reflectieve kapitalisatiebenadering”, UHOH-team. april 2020.
Leverbaar nr: 1.7
Rapporten over de “reflectieve kapitalisatiebenadering” binnen het consortium zal jaarlijks worden gemaakt. Dit is de eerste in de reeks.
Vind hier het rapport! 
T21, T21
Leverbaar nr: 1.13
T21 1.4 T21 . T21 30 T21. T21, onderwerpen, lessen en gedachten van mensen uit het projectconsortium die worden geïdentificeerd als bruikbare inzichten.
Vind hier het rapport! 
Online lijst van mogelijke casestudy's
Leverbaar nr: 2.2
Dit document geeft een samenvatting van de mogelijke praktijkgevallen die tot nu toe zijn verzameld en gecategoriseerd in het i2connect-project. Deze praktijkcases zijn voorbeelden van succesvol vastgestelde cases waaruit de betrokkenheid van adviseurs/innovatiemakelaars en ondersteuning voor interactieve innovatieprojecten blijkt, activiteiten binnen de i2connect partners, derden en hun netwerken.
Vind hier het rapport! 
1st Rapport over best practices ter ondersteuning van interactieve innovatie door adviesdiensten
Leverbaar nr: 2.4
Dit document schetst een proces dat wordt gebruikt om te identificeren:, beschrijf en valideer goede praktijken die duidelijk zijn in de negen praktische innovatiecases die tot nu toe zijn geselecteerd en beoordeeld in WP2, zoals beschreven in D2.3.
Vind hier het rapport! 
lessen en gedachten van mensen uit het projectconsortium die worden geïdentificeerd als bruikbare inzichten.
Leverbaar nr: 3.3
Dit rapport is gebaseerd op een onderzoek uitgevoerd in augustus en september 2020. De enquête is geanalyseerd om een ​​mindmap te maken. Deze kaart zal worden gebruikt als medium om discussies tussen managers tijdens de “Excellentieklassen”
Vind hier het rapport! 
Richtlijnen en acties voor netwerken, omgeving en onderwijsondersteuning mogelijk maken
Leverbaar nr: 4.7
Dit rapport beschrijft de richtlijnen en acties voor netwerken, het milieu en onderwijs ondersteunen. De werkzaamheden hangen nauw samen met de totale activiteiten van WP4: "Voer kruisbezoeken uit", opleiding en netwerk”.
Vind hier het rapport! 
Belangrijkste resultaten van de 2e regionale belanghebbenden’ Werkplaats
Leverbaar nr: 5.12
Dit rapport beschrijft de belangrijkste uitkomsten van de 2e Regionale Stakeholders’ Workshop in Zuid-Europa in augustus 2022. Onderdeel van Taak zijn de Regionale Stakeholders Workshops 5.9 “I2connect promoten en inbedden in het bredere AKIS”.
Vind hier het rapport! 
Kruisanalyse van het AKIS-landenrapport
Leverbaar
Het belangrijkste doel van dit rapport is om een ​​uitgebreid overzicht en geselecteerde diepere inzichten te bieden in de situatie van de AKIS in i2connect-partnerlanden door vergelijkende resultaten te presenteren.
Vind hier het rapport! 
Gids voor selectie van praktijkgevallen
Leverbaar nr: 2.1
Het doel van dit resultaat is om een ​​methodologisch kader te bieden voor het selecteren en documenteren van gevallen van beste praktijken in heel Europa (in i2connect partnerlanden) laten zien hoe adviseurs individuen of groepen die betrokken zijn bij interactieve innovatie op prioritaire gebieden effectief ondersteunen.
Vind hier het rapport! 
Eerste serie individuele rapporten uit de veldreviews van praktijkgevallen
Leverbaar nr: 2.3
De veldpeerreview wordt uitgevoerd op praktische cases/projecten van succesvolle interactieve innovatie, die zijn geïdentificeerd door de i2connect-partners in de verschillende landen/regio's en geselecteerd door een panel van deskundige leden, volgens selectiecriteria gericht op het waarborgen van eerlijkheid en waarde voor het project.
Vind hier het rapport! 
Second series of individual reports from the
field reviews of practical cases
Leverbaar nr: 2.5
This document outlines the second series of individual reports from the field reviews of practical cases.
Vind hier het rapport! 
Report of best practice in advisory services support
of interactive innovation
Leverbaar nr: 2.7
Dit document schetst een proces dat wordt gebruikt om te identificeren:, describe, and validate good practices evident in the 9 original cases and 5 additional practical innovation cases selected and reviewed in 2022 en 2023 in WP2 as described in D2.5.
Vind hier het rapport! 
Didactisch concept en toolkit voor adviseurstrainingen
Leverbaar nr: 3.2
Innovatie en innovatieve processen hebben altijd deel uitgemaakt van advieswerk. In het verleden was het gericht op nieuwe productietechnieken, de introductie van onderzoeksresultaten en steeds meer over methoden om de productiekosten te verlagen en subsidies te optimaliseren.
Vind hier het rapport! 
lessen en gedachten van mensen uit het projectconsortium die worden geïdentificeerd als bruikbare inzichten.
Leverbaar nr: 3.4
lessen en gedachten van mensen uit het projectconsortium die worden geïdentificeerd als bruikbare inzichten..
Vind hier het rapport! 
Rapporteer belangrijkste resultaten 1e regionale belanghebbenden’ werkplaats
Leverbaar nr: 5.11
De eerste regionale belanghebbenden’ Workshop over Noord-Europa, is georganiseerd door EUFRAS en AKIS is een van de drie regionale belanghebbenden’ workshop die eind dit jaar wordt georganiseerd 2022.
Vind hier het rapport! 
Oefen abstracts
(Eerste set oefensamenvattingen)
Leverbaar nr: 5.15een
Het op een effectieve manier communiceren van de projectresultaten is een cruciaal aspect om te zorgen voor een brede acceptatie en gebruik van goede praktijken.
In deze betekenis, het belangrijkste doel van 5.15 is om origineel te verspreiden, inspirerend, en repliceerbare praktijk op het gebied van interactieve innovatieondersteuning.
Vind hier het rapport!